Pomáhám manažerům a jejich týmům doručovat ziskovou hodnotu a zrychlit rozhodování.

Během téměř 20 let jsem se podílel na tvorbě mnoha působivých řešení v různorodých odvětvích.

Vybraní klienti

Pomáhám startupům, malým a středním podnikům i korporacím v České republice i po světě s návrhem inovací a rozvojem podnikání.

Creative Dock logo
sky.com logo
Foolproof logo
Solarwinds logo
Cimbria logo
Blackboard Learn logo
Gauss Algorithmic logo
ITS logo
AURA s.r.o. logo
Jiří Rusňák stojí v interiéru kanceláře u zábradlí, lehce se o něj opírá a hledí do dálky.

Kdo jsem

Jsem zkušený designer produktů a služeb, konzultant a stratég, který v minulosti přímo vedl malé i větší týmy, osobně i on–line, české i mezinárodní. Spolupracoval jsem se společnostmi sídlící v Evropě i mimo ni, napříč časovými pásmy, s lidmi z různých koutů světa.

Jako bývalý manažer, team leader, auditor a digitální nomád jsem si v praxi mnohokrát ověřil efektivitu, rychlost a pozitivní dopad exekutivních (uzavřených, facilitovaných) workshopů na týmy i společnosti.

Příklad jednoho z výsledků reálného workshopu zaměřeného na zmapování cílového zákazníka, jeho potřeb a hodnotové nabídky společnosti.

Řízené workshopy denně používají nejúspěšnější společnosti po celém světě jako Google, Netflix, HP, Lego, Slack, IKEA, Panasonic, McKinsey & Company a tisíce dalších.

Jeden obraz vydá za tisíc slov? 1 workshop vydá za 1 000 porad.

Exekutivní workshop je řízené setkání, na kterém během pár hodin účastníci samostatně a spolu najdou odpověď na předem definovanou otázku prostřednictvím cíleně vybraných aktivit.

Fotografie z reálného workshopu, na které tým spolupracuje na vybrané aktivitě. Workshop není magie. Je to nástroj a organizovaná intenzivní práce.

Výhody exekutivního workshopu

 1. Výsledky jsou dosaženy v průběhu workshopu.
 2. Výsledky mají okamžitý dopad na tým nebo společnost.
 3. Potřebujete jen lidi, které už máte.
 4. Obvykle trvá jen pár hodin až 1 den.
 5. Nízkoriziková, časově omezená aktivita.
 6. Veškerá práce a rozhodnutí jsou zaznamenány.
 7. Všichni mají stejnou míru zapojení a prostor se vyjádřit.
 8. Na konci jsou zapsány další kroky a zodpovědné osoby.
Fotografie z reálného workshopu, na které tým spolupracuje na vybrané aktivitě. Exekutivní workshop není školení, seminář ani řemeslné dílny.

Přínosy exekutivního workshopu

 1. Sladění účastníků a jejich cílů (alignment).
 2. Zvýšení důvěry účastníků v dosažitelnost řešení.
 3. Otevření prostoru pro inovace dovnitř i vně společnosti.
 4. Snížení nákladů i na promarněnou příležitost.
 5. Přijetí osobního závazku účastníků k podpoře a realizaci řešení.
 6. Zrychlení a zkvalitnění rozhodovacích a inovačních procesů.
 7. Dostavení pocitu úlevy spojený s odstraněním zábran, obav a předsudků.

Jak fungují moje workshopy

1

Půlhodinová úvodní konzultace

 1. Společně projdeme Vaše současné výzvy, čeho chcete dosáhnout a Vaše očekávání od workshopu.
 2. Navrhnu vhodný workshop, domluvíme se na počtu zúčastněných osob, termínu konání a rozpočtu.
 3. Poté, co potvrdíte zájem o workshop Vám zašlu smlouvu a fakturu.
1

Přípravné rozhovory

 1. Před workshopem si s každým účastníkem samostatně zavolám. Představím připravovaný workshop, jeho cíle, strukturu, pravidla a nastavíme očekávání.
 2. Společně projdeme jejich osobní výzvy a cíle související s cílem workshopu.
1

Exekutivní workshop

 1. Na workshopu během pár hodin účastníci najdou odpověď na předem definovanou otázku prostřednictvím cíleně vybraných aktivit.
 2. Všichni účastníci pracují individuálně a spolu na každé aktivitě. Každou aktivitu nejdříve vysvětlím a ukážu na příkladu.
 3. V průběhu workshopu je buď učiněno rozhodnutí nebo je zapsána odpověď na předem definovanou otázku. Současně si účastníci vytvoří seznam úkolů na následujících 14 dní.

Nejčastější workshopy

Business Model Canvas workshop vytvořil Alexander Osterwalder
Business Model Canvas je nástrojem strategického řízení, díky kterému organizace mohou snadno vizualizovat a přizpůsobit své obchodní modely. Během workshopu účastníci projdou všech 9 bloků, sdílí své znalosti a hledají nové obchodní modely.
Decision-Making workshop
Workshop vytváří prostor pro efektivní přijímání informovaných rozhodnutí jak strategických, tak těch operativních. V jeho průběhu účastníci hledají a vyhodnocují různé možnosti a přístupy, aby dosáhli shody na konkrétním postupu.
Delivery Alignment Workshop
Tento workshop pomáhá efektivně sladit cíle klienta s jeho dodavatelem a nastavit jejich formu spolupráce při zavádění nových procesů, nástrojů, nápadů a nebo technologií.
Design Sprint zpopularizováno Google Ventures
Design Sprint je široce přijímán jako workshop pro efektivní hledání a ověřování inovativních nápadů, nových produktů nebo služeb řízenou cestou. Jde o jeden z nejdelších workshopů. Jeho nejkratší čtyřdenní verze je charakteristická intenzivní společnou prací účastníků zaměřenou na hledání řešení problémů či výzev, generování nápadů, tvorbu prototypů a jejich testování.
Digital Transformation workshop
Pomáhá společnosti definovat cíle a postupy pro řízený přechod na nová, digitální řešení poskytující vyšší efektivitu práce, sdílení informací a rozhodování.
Idea Generation workshop
Pomáhá účastníkům z různých oddělení nacházet kreativní řešení konkrétních problémů nebo příležitostí. Účastníci pracují ve skupinách, určují priority nápadů a mohou vyvíjet prototypy. Hlavním cílem je zdokonalování a zavádění inovativních konceptů.
Innovation Strategy workshop
Workshop zapojuje klíčové stakeholdery (partnery) do tvorby plánu na podporu inovací v organizaci. Prostřednictvím společných aktivit účastníci analyzují trendy, provádějí hodnocení konkurence a propojují inovační cíle s cíli organizace.
Problem-solving workshop
Poskytuje řízený proces zaměřený na řešení konkrétního problému nebo výzvy. Facilitátor vede účastníky sérií aktivit s cílem identifikovat základní příčiny, zvážit možná řešení a učinit rozhodnutí o dalším postupu.
Visioning workshop
Setkání konané mimo kanceláře, na kterém vedoucí pracovníci organizace společně definují atraktivní vizi budoucnosti. Prostřednictvím aktivit si účastníci stanoví společné hodnoty a dlouhodobé cíle. Tento tvůrčí a reflexivní proces podporuje soulad, konzistentní směřování organizace a poskytuje informace o strategických prioritách pro informované rozhodování.
Service Design workshop
Je společným úsilím účastníků napříč funkcemi, včetně designérů a partnerů, s cílem zlepšit nebo vytvořit nové interní procesy doručující vyšší hodnoty zákazníkům. Organizace iterativně inovují své interní procesy a získávají spokojenější zákazníky.
Jiří Rusňák

Jiří Rusňák

sídlo

Tučapy 60
683 01 Tučapy
Česká republika
IČ: 71808744
DIČ: CZ8204124676 – Jsem plátce DPH.
ID datové schránky: rq2g6hh
Registrován u Živnostenského úřadu v Brně.